Wykład dziekański dr I. Ramlalla

11 marca 2019 roku dr Indranarain Ramlall (University of Mauritius), realizujący pobyt badawczy na Wydziale Ekonomii, wygłosił Wykład Dziekański pt. "Central Bank Ratings".


Dr I. Ramlall zaprezentował autorską metodologię opracowania ratingów banków centralnych, stanowiącą efekt wieloletnich badań nad bankami centralnymi z całego świata. Wśród 27 kryteriów uwzględnionych przy tworzeniu ratingów znalazły się m.in.: niezależność banku centralnego, regularność przeprowadzania stress testów, publikacja raportów dotyczących stabilności finansowej, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, działalność naukowo-badawcza, organizację konferencji i seminariów naukowych, czy też jakość strony internetowej. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się nie tylko z listą najlepiej ocenionych banków centralnych (z Bankiem Kanady zajmującym pierwszą lokatę), ale także z mapą świata, podsumowującą wyniki badań dr I. Ramlalla.

Wykładu wysłuchali studenci oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Ekonomii, Wydziału Finansów i Ubezpieczeń oraz Wydziału Zarządzania.

13 marca 2019 roku odbyło się także seminarium naukowe z udziałem dr Indranaraina Ramlalla (University of Mauritius) pt. "Financial Stability", w którym udział wzięli pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Ekonomii, Wydziału Finansów i Ubezpieczeń oraz Wydziału Zarządzania.

Oba wydarzenia towarzyszyły promocji serii książek autorstwa dr I. Ramlalla pt. "The Theory and Practice of Financial Stability" wydanych w 2018 r. przez Emerald Publishing.

Dr Indranarain Ramlall jest starszym wykładowcą na University of Mauritius w Katedrze Ekonomii i Statystyki. Wcześniej pracował dla takich instytucji finansowych, jak State Bank of India, Mauritius, Anglo-Mauritius Financial Services Limited oraz Central Bank of Mauritius. Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę stabilności finansowej, bankowości centralnej, zarządzania ryzykiem, gospodarki maurytyjskiej, technik ilościowych oraz modelowania ekonometrycznego, a także problematyki zmian klimatycznych oraz zielonych finansów. Dr I. Ramlall jest również pionierem w dziedzinie ratingów banków centralnych.