Wykład dziekański prof. Lubora Laciny

11 kwietnia 2019 r. o godz. 13.30 w Auli CNTI odbył się wykład dziekański prof. Lubora Laciny (Mendel University In Brno) pt. "Eurozone Membership after Brexit: the Case Study of Visegrad Countries".


Wykład Dziekański prof. Lubor Lacina

Lubor Lacina jest profesorem ekonomii na Uniwersytecie Mendla w Brnie, Czechy. Specjalizuje się w tematyce integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem integracji monetarnej, centralizacji fiskalnej i polityk unijnych. Od 2002 roku realizuje granty Komisji Europejskiej – Jean Monnet Chair in Economics oraz Jean Monnet Centre of Excellence. 

Prof. Lacina jest kierownikiem think tanku Mendel European Centre, a także członkiem organizacji rządowej Czech National Convention on the European Union. Jest redaktorem serii policy papers przy Jean Monnet Centre of Excellence (mec.mendelu.cz), a także redaktorem i współautorem ponad dziesięciu monografii z zakresu integracji europejskiej, w tym Imperative of Economic Growth in the Eurozone: Competitiveness, Capital Flows and Structural Reforms (2017, Vernon Press), European Crossroads (Amazaon, 2015); Political Economy of Eurozone Crisis (2012) or Economic Performance of European Union (Palgrave, 2009). Opublikował ponad 100 artykułów naukowych.