Wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN: OPUS 14 i PRELUDIUM 14. Pracownicy naszego Uniwersytetu otrzymali granty na realizowanie projektów badawczych łącznie w wysokości ponad 800 000 zł.


Wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki

Zespół Katedry Teorii Zarządzania w składzie: dr hab. Katarzyna Czernek (kierownik projektu), dr Patrycja Klimas, mgr Dagmara Wójcik oraz mgr Patrycja Juszczyk otrzymał 3-letni zespołowy grant badawczy, pt. "Relacje społeczne jako stymulanta innowacyjności organizacyjnej – kontekst współpracy międzyorganizacyjnej w wybranych sektorach kreatywnych". Kwota finansowania projektu przez Narodowe Centrum Nauki w Konkursie OPUS to: 491 219 zł.

Ponadto grant w konkursie OPUS na projekt badawczy pt. "Znaczenie przywództwa pozytywnego we wspieraniu przedsiębiorczych zachowań pracowników i organizacji" otrzymał dr hab. Przemysław Zbierowski, pracownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania. Kwota finansowania projektu przez Narodowe Centrum Nauki w Konkursie OPUS to : 376 320 zł. 

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji