X edycja konferencji "Analiza internacjonalnych relacji 2018"

W dniach 19-20 czerwca 2018 r. odbyła się X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: "Analiza internacjonalnych relacji 2018. Metody i modele rozwoju regionów" zorganizowana przez Katedrę Analiz i Prognozowania Rynku Pracy oraz Katedrę Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii.


X edycja konferencji pn. "Analiza internacjonalnych relacji 2018"

Celem konferencji była wymiana poglądów naukowych dotyczących szeroko rozumianych internacjonalnych relacji. Konferencja była niewątpliwie okazją do integracji środowiska naukowego oraz stworzyła możliwość dyskusji nad aktualnymi problemami o zasięgu międzynarodowym.

Tematyka konferencji dotyczyła międzynarodowych relacji w obszarze rynku kapitałowego, rynku ubezpieczeń, rynku nieruchomości, a także objęła analizę porównawczą regionów ze względu na różnorodne aspekty, w tym związane również z ekologią, demografią czy technologiami energetycznymi.

Konferencja odbyła się pod patronatem Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach.

Szczegółowe informacje nt. konferencji dostępne są na stronie www.air.ue.katowice.pl