X edycja konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

Serdecznie zapraszamy do udziału w X edycji Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego organizowaną z ramienia KNF. Konkurs stanowi przejaw realizacji ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.


Obrazek przedstawia plakat konkursu.

Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem.

Organizatorem Konkursu jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. W X edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku. Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych brutto. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości 5 tysięcy złotych brutto.  

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419), z dopiskiem "Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej)", albo składać osobiście w kancelarii Urzędu Komisji albo za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego, do dnia 16 sierpnia 2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się z plakatem Konkursu.

Wszelkie informacje o Konkursie dostępne są również na stronie internetowej.

Zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia.