Z żalem zawiadamiamy o śmierci Śp. Prof. Mariusza Bratnickiego


Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Śp.
Prof. dr. hab. Mariusza Bratnickiego

 

Wieloletniego Pracownika i Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Profesora nauk ekonomicznych, Naukowca, Badacza i Nauczyciela akademickiego,
Autora wielu publikacji z zakresu zarządzania strategicznego i przedsiębiorczości
Prodziekana Wydziału Zarządzania /1993–1999/ Założyciela i Kierownika Katedry Przedsiębiorczości /2001-2016/
Twórcy katowickiej szkoły badań nad przedsiębiorczością

Członka licznych krajowych i międzynarodowych instytucji, organizacji i gremiów naukowych,
między innymi: Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (PAN), Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,
Przewodniczącego Zespołu Recenzentów ds. dyscypliny naukowej Nauki o Zarządzaniu /2006/,
Członka Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki przy Ministerstwie Edukacji i Nauki /2005–2006/,
Członka Zespołu Nauk Ekonomicznych, Społecznych i Prawnych Komitetu Badań Naukowych /2002–2004/,
Przewodniczącego Sekcji Organizacji i Zarządzania KBN /2000–2002/,
Wiceprzewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Przemysłu Chemicznego /1995–1999/,
Członka American Academy of Management, British Academy of Management, Strategic Management Society, European Academy of Management, Performance Measurement Association, The European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB), International Council for Small Business,
Członka rad programowych czasopism naukowych: „Współczesne Zarządzanie” /2001–2006/, „Management”, „Organizacja i Kierowanie”, „Organizacja i Zarządzanie”, „Journal of Economics & Management”/2004–2008/,
Przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości,
Członka rad naukowych: Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania PAN /1996–2004/, Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” / 2004–2008/,
Profesora zwyczajnego Akademii WSB, Emerytowanego Profesora Politechniki Śląskiej oraz PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Odznaczonego między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Wielokrotnie wyróżnianego Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Nagrodami Rektorskimi

Pamięć o Panu Profesorze pozostanie żywa poprzez Jego dorobek naukowy i publikacje sławiące wkład polskiej nauki w rozwój nauk o zarządzaniu

Rodzinie i Najbliższym

wyrazy szczerego współczucia
składa
  
Rektor i Senat
Pracownicy Katedry Przedsiębiorczości
oraz cała Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  

 

Pogrzeb odbył się w sobotę 5 września 2020 r. o godzinie 13.00
w Kaplicy na Cmentarzu w Katowicach Bogucicach, przy ul. Walerego Wróblewskiego.

Podczas pogrzebu Prof. dr hab. Sławomir Smyczek w imieniu społeczności akademickiej
wygłosił słowo pożegnania