Wymiana bilateralna naukowców

Wymiana bilateralna naukowców

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w naborach na bilateralną wymianę naukowców miedzy Polską a Czechami, Francją oraz Niemcami.  [Więcej]


Stypendia im. A. von Humboldta Fundacji Nauki Polskiej

Stypendia im. A. von Humboldta Fundacji Nauki Polskiej

Fundacja Nauki Polskiej uruchomiła konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy – zaproszeni przez badaczy z Polski – mogą przyjechać do naszego kraju na kilkumiesięczne pobyty... [Więcej]


Planowanie zadań badawczych na 2020

Planowanie zadań badawczych na 2020

W związku z obowiązkiem opracowania planu rzeczowo-finansowego na działalność naukowo-badawczą Uczelni na 2020 rok, uprzejmie informujemy, iż dniem 16 września br. mija termin na złożenie w Biurze Badań i Projektów Naukowych dokumentacji dotyczącej... [Więcej]


Artykuł naszego pracownika w czasopiśmie Supply Chain Management: An International Journal

Artykuł naszego pracownika w czasopiśmie Supply Chain Management

Artykuł naukowy pt. "Manufacturer structural embeddedness and the network rent: the intervening role of relational embeddedness in the triadic supply chain” autorstwa dr hab. Artura Świerczka, prof. UE z Katedry Logistyki Ekonomicznej został... [Więcej]


Artykuł pracownika nagrodzony na ogólnopolskiej konferencji

Artykuł pracownika nagrodzony na ogólnopolskiej konferencji

Artykuł dr hab. Tomasza Ingrama, prof. UE zajął pierwsze miejsce w finale konkursu na najlepszy artykuł X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbyła się w dniach 22-24 maja 2019 r. w Łodzi.  [Więcej]


Nagrody za referaty dla młodych naukowców

Nagrody za referaty dla młodych naukowców

Miło nam poinformować, że przedstawiciele naszej Uczelni zajęli II i III miejsce za referat naukowy podczas 43. Studenckiej Konferencji Naukowej "Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów", która odbyła się w Częstochowie... [Więcej]


Publikacja pracowników czasopiśmie Health Policy (Elsevier)

Miło nam poinformować o opublikowaniu przez pracowników Wydziału Ekonomii prof. dr hab. Aldonę Frączkiewicz-Wronkę (Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych) oraz dr Martynę Wronkę-Pospiech (Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania... [Więcej]