Artykuł naszego pracownika w JEI

Obrazek przedstawia laptop i narzędzia do pracy w biurze.

W czasopiśmie Journal of Economic Issues (IF=0,577) ukazał się artykuł dr hab. Sławomira Czecha pt. "Institutional Approach to Gender Bias in Old Age Security Systems: Comparative Analysis of Swedish and Polish Pension Reforms". [Więcej]


Artykuł naszych pracowników opublikowany w DPRG

Z przyjemnością informujemy, że artykuł dr. Artura Strzeleckiego oraz mgr Marii Rizun został opublikowany w "Digital Policy, Regulation and Governance". [Więcej]


Monografia naszego pracownika w Wageningen Academic Publisher

Nakładem wydawnictwa holenderskiego Wageningen Academic Publisher ukazała się monografia autorstwa prof. UE dr. hab. Grzegorza Maciejewskiego, dr Sylwii Mokrysz i dr. Łukasza Wróblewskiego zatytułowana Consumers Towards Marketing Strategies of... [Więcej]


Publikacja naszego pracownika w prestiżowym czasopiśmie

Miło nam poinformować, że artykuł dra hab. Artura Świerczka, prof. UE został opublikowany w czasopiśmie Supply Chain Management: An International Journal, umieszczonym na liście Journal Citation Reports (tzw. lista filadelfijska). [Więcej]


Artykuł pracownika Katedry Inżynierii Wiedzy w czasopiśmie z Listy A

W sierpniu w czasopiśmie Applied Soft Computing (Master Journal List, IF = 6.030) ukazał się artykuł naukowy dr Przemysława Juszczuka przygotowany wspólnie z pracownikiem IBS PAN "Soft multicriteria computing supporting decisions on the Forex... [Więcej]


Artykuł naszych pracowników opublikowany w IJERPH

ręce trzymające tablet

Artykuł dr. Artura Strzeleckiego oraz mgr Marii Rizun, pracowników Katedry Informatyki opublikowany w "International Journal of Environmental Research and Public Health" (IF=2,849) przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów... [Więcej]


Z żalem zawiadamiamy o śmierci Śp. Prof. Mariusza Bratnickiego

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Prof. dr. hab. Mariusza Bratnickiego   Wieloletniego Pracownika i Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Profesora nauk ekonomicznych, Naukowca, Badacza i Nauczyciela... [Więcej]