Nasz absolwent wyróżniony w konkursie TUP

Miło nam poinformować, że w listopadzie jedno z wyróżnień Roku 2019 śląskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego przyznano naszemu... [Więcej]


Wyróżnienie na I Konferencji "Inwestycje Alternatywne"

Wyróżnienie na I Konferencji Naukowej

Miło nam poinformować, że dr Ewa Wójcik, pracownik rybnickiej Filii, otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepszy artykuł naukowy, prezentowany w ramach konferencji. Serdecznie gratulujemy! [Więcej]


Spotkanie nt. awansów naukowych w świetle ustawy 2.0

Plakat - Spotkanie nt. awansów naukowych w świetle ustawy 2.0

Zapraszamy wszystkich pracowników: magistrów, doktorów oraz pracowników ze stopniem doktora habilitowanego i tytułem profesora na spotkanie "Awanse naukowe w świetle ustawy 2.0 Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce", które odbędzie się 10 grudnia...


Sympozjum Intercultural Competence at Work

Międzynarodowe sympozjum Intercultural Competence at Work

W dniach 4-5 czerwca 2020 r. w Finlandii odbędzie się międzynarodowe sympozjum pt. "Intercultural Competence at Work" organizowane w ramach w programu Erasmus+ "Prominence". [Więcej]


Stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców

Stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców

Informujemy, że od 1 grudnia do 31 grudnia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. [Więcej]


Zapraszamy na Piąte Kolokwium Noblowskie

5 grudnia 2019 r. o godz. 15:10 odbędzie się Piąte Kolokwium Noblowskie "Bez przeznaczenia. W sieci instytucji Douglassa C. Northa".  [Więcej]


Dobroczynność a biznes – wielokierunkowy transfer wartości

Plakat zapraszający na wydarzenie - wykład dziekański

Dziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE zaprasza na Wykład Dziekański pt. "Dobroczynność a biznes – wielokierunkowy transfer wartości", który wygłosi ks. Marcin Iżycki Dyrektor Caritas Polska. Wykład odbędzie się 10... [Więcej]