Godziny rektorskie 15 stycznia

Na mocy Zarządzenia Nr 2/20 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w związku z wyborami do Uczelnianej Komisji Wyborczej 15 stycznia 2020 r. od godz. 11:30 ogłasza się godziny rektorskie dla nauczycieli akademickich i studentów studiów I i... [Więcej]


Artykuł pracowników Katedry Inżynierii Wiedzy w prestiżowym czasopiśmie

Artykuł pracowników Katedry Inżynierii Wiedzy

Artykuł autorstwa dr. Przemysława Juszczuka, dr. hab. Jana Kozaka i dr. hab. Krzysztofa Kani, prof. UE pracowników Katedry Inżynierii Wiedzy Uniwersytety Ekonomicznego w Katowicach został opublikowany w renomowanym czasopiśmie "Data &... [Więcej]


Artykuł pracowników Kolegium Finansów w czasopiśmie Sustainability

Artykuł naszych pracowników

Miło nam poinformować, że w czasopiśmie Sustainability [Impact Factor: 2.592 (2018); 5-Year Impact Factor: 2.801 (2018)] ukazał się artykuł pracowników Kolegium Finansów pt. "The Influence of a Company’s Ownership Structure on Upward Real Earnings... [Więcej]


Nowy wykaz czasopism, materiałów z konferencji oraz wydawnictw monografii naukowych

Nowe wykazy czasopism

Informujemy, że Minister sporządził i ogłosił nowy, rozszerzony wykaz wydawnictw naukowych obejmujący, oprócz wydawnictw ujętych na wykazie stanowiącym załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w... [Więcej]


Wyniki konkursu PRELUDIUM 17

Wyniki konkursu PRELUDIUM 17

Informujemy, że Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach PRELUDIUM 17, konkursu ogłoszonego przez NCN w dniu 15 marca 2019 r. Dofinansowanie ze środków NCN... [Więcej]


Nagrody Rektora SGH dla naszego pracownika

Informujemy, że dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE otrzymała nagrodę zespołową Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stopnia drugiego za osiągnięcie dydaktyczne w 2018 r. - za podręcznik pt."Unia Europejska: istota, szanse,... [Więcej]


Nabór na wyjazdy poza Unię Europejską

W związku z realizacją nowego projektu Erasmus+ KA107 dot. mobilności z krajami partnerskimi spoza Unii Europejskiej, uprzejmie informujemy o trwającym naborze pracowników na wyjazdy zagraniczne do poszczególnych uczelni partnerskich. [Więcej]