Artykuł naszej Pani Profesor w prestiżowym czasopiśmie

Miło nam poinformować, że artykuł prof. dr hab. Celiny M. Olszak z Katedry Informatyki Ekonomicznej pt. "Towards Better Understanding and Use of Business Intelligence in Organizations" został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie... [Więcej]


Wykłady Pracownika UE Katowice w University of Ljubljana

Wykłady Pracownika UE Katowice

W ramach uzyskanego stypendium programu CEEPUS w dniach 3-13 kwietnia 2016 r. dr Olgierd Witczak z Katedry Zarządzania Relacjami Organizacji (Wydział Informatyki i Komunikacji) przeprowadził na University of Ljubljana (Faculty of Economics) cykl...


Srebrna Odznaka Honorowa PZITB dla Pracownika Uczelni

Dr Piotr Tworek z Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych otrzymał w drodze uchwały Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa z dnia 9 lutego 2016 r. w Warszawie Honorową Srebrną Odznakę PZITB. [Więcej]


Wykłady naszego pracownika w Saint-Petersburg State University of Economics

W dniach 11-15.04.2016 prof. UE dr hab. Małgorzata Dziembała z Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych przeprowadziła wykłady w Saint-Petersburg State University of Economics. [Więcej]


Moneta zwiastująca otwarcie Centrum Pieniądza NBP

W poniedziałek 18 kwietnia br. Narodowy Bank Polski wyemitował srebrną monetę o nominale 10 zł poświęconą Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, które już wkrótce zostanie otwarte w siedzibie NBP w Warszawie. [Więcej]


Konkurs na Programy Rozwoju Kompetencji NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty dotyczące podnoszenia kompetencji studentów.  [Więcej]


Nasza Pani Profesor współautorem prestiżowej monografii

W marcu 2016 r. w renomowanym wydawnictwie zagranicznym Palgrave Macmillan ukazała się monografia pod redakcją naukową Jakuba Górki (Uniwersytet Warszawski) pt. "Transforming Payment Systems in Europe", w której został zamieszczony... [Więcej]