Pracownicy uczelni na International Week w Ostravie

Pracownicy uczelni na International Week w Ostravie

W dniach 10-14 października 2016 r. pracownicy Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych: dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE, dr Joanna Kos-Łabędowicz i dr Sylwia Talar uczestniczyły w 7. International Week organizowanym przez...


Artykuł naszych pracowników w prestiżowym czasopiśmie

Artykuł naukowy pt. The role and attributes of manufacturing companies in virtual supply chains autorstwa dr hab. Danuty Kisperskiej-Moroń, prof. UE oraz dr hab. Artura Świerczka, prof. UE z Katedry Logistyki Ekonomicznej został opublikowany w... [Więcej]


Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2016/17

Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2016/2017

W niedzielę 9 października 2016 r. w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbyła się międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2016/2017 dla nauczycieli akademickich, pracowników i studentów śląskich uczelni. W uroczystości uczestniczył... [Więcej]


Uprawnienia dla Wydziału Ekonomii

Uprawnienia dla Wydziału Ekonomii

Uprzejmie informujemy, że decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dniem 26 września 2016 r. Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w...


Nabór do Chóru Akademickiego

Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zaprasza do swojego grona. Najbliższe przesłuchania odbędą się 6 października br. w siedzibie Chóru.  [Więcej]


Codzienna modlitwa na Uczelni

Codzienna modlitwa na Uczelni

KZA Gaudeamus zaprasza chętnych pracowników oraz studentów do udziału w codziennej modlitwie "Anioł Pański", która po wakacyjnej przerwie powraca na naszą Uczelnię. Modlitwa odbywać się będzie przez cały rok akademicki, od poniedziałku do piątku o...


The Best Paper Award dla pracownika Uczelni

W dniach 5-6 września 2016 r. dr Bożena Frączek z Katedry Bankowości i Rynków Finansowych uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej ICFBI 2016: 18th International Conference on Finance, Banking and Insurance w Tokio. Komitet Organizacyjny... [Więcej]