Złota Odznaka Honorowa dla naszego Profesora

W dniach 31 marca - 1 kwietnia br. w Warszawie odbył się IV Kongres Nauk o Zarządzaniu pt. "Inspiracje i innowacyjność nauk o zarządzaniu" Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Podczas wydarzenia prof. dr hab. Jan Pyka... [Więcej]


Kolejne artykuły naszego pracownika w czasopiśmie z Listy Filadelfijskiej

W marcu w otwartym dostępie online międzynarodowego czasopisma Group Decision and Negotiation (Master Journal List, IF = 2,120) ukazały się kolejne dwa artykuły naukowe dr hab. Tomasza Wachowicza (kierownika Zakładu Zastosowań Informatyki w... [Więcej]


Konferencja nt. standardów rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych

7 kwietnia br. w Auli A Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się Konferencja pt. "Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Wyzwania dla praktyki".  [Więcej]


Nowy projekt unijny na Wydziałach: Informatyki i Komunikacji oraz Finansów i Ubezpieczeń

Projekt "Sternik kariery zawodowej. Rozwój kompetencji studentów Wydziałów Informatyki i Komunikacji oraz Finansów i Ubezpieczeń" otrzymał pozytywną ocenę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza,... [Więcej]


Wyniki badań naukowych zaprezentowane na konferencji w USA

Wyniki międzynarodowego projektu naukowo-badawczego pt. "Success factors of service encounter interactions" realizowanego w Polsce, Francji i Niemczech zostały zaprezentowane na najważniejszej na świecie konferencji w dyscyplinie marketing - Winter... [Więcej]


50 najbardziej wpływowych kobiet województwa śląskiego

Do 24 marca br. trwa wielki plebiscyt Dziennika Zachodniego na 50 najbardziej wpływowych kobiet województwa śląskiego. Wśród kandydatów są również pracownicy naszego Uniwersytetu: dr Maria Buszman-Witańska oraz dr Anna Adamus-Matuszyńska.  [Więcej]


Monografia naszych pracowników wydana w brytyjskim wydawnictwie naukowym

W styczniu 2016 r. ukazała się nowa monografia pod redakcją naukową Profesor Ewy Ziemby pt. "Towards a sustainable information society: People, business and public administration perspectives".  [Więcej]