Z żalem zawiadamiamy o śmierci Prof. Zbigniewa Łabno

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Śp. Prof. dr. hab. ZBIGNIEWA ŁABNO Emerytowanego Profesora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Doktora habilitowanego nauk prawnych,  Sędziego, Adwokata i Radcę prawnego,  ... [Więcej]


Nowe media w edukacji wyższej z międzynarodowej perspektywy

Wydana została publikacja naukowa pt. "New Media in Higher Education Market", którą poświęcono m.in. możliwościom wykorzystania nowych mediów oraz marketingu internetowego w działalności dydaktycznej i naukowej uczelni wyższych. Publikacja jest... [Więcej]


Pracownik Uczelni członkiem Komitetu PAN

Prof. UE dr hab. Andrzej Rączaszek, Kierownik Katedry Polityki Społecznej i Gospodarczej, został wybrany na członka Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN na kadencję 2015-2018. [Więcej]


SYMFONIA, FUGA i ETIUDA Narodowego Centrum Nauki

Ruszają kolejne edycje Etiudy, Fugi i Symfonii, w których łącznie do zdobycia jest aż 65 mln zł. O granty z Narodowego Centrum Nauki mogą ubiegać się doktoranci, początkujący doktorzy i naukowcy zainteresowani interdyscyplinarnymi badaniami... [Więcej]


Ogłoszenie konkursu TANGO 2

Koordynatorzy Dyscyplin NCN ogłosili II konkurs TANGO (TANGO 2), w ramach przedsięwzięcia realizowanego wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, dotyczącego wsparcia praktycznego wykorzystania badań podstawowych. [Więcej]


Nowy projekt programu Erasmus+ na realizację wymiany akademickiej

Dofinansowanie uzyskał kolejny projekt złożony przez Biuro Międzynarodowej Wymiany Studentów w drugiej rundzie konkursu wniosków programu Erasmus+ Mobilność z krajami partnerskimi. Uzyskane fundusze pozwolą na przyznanie kolejnych 40 stypendiów dla... [Więcej]


Schemat postępowania w razie zagrożenia atakiem terrorystycznym

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją przedstawiającą procedury postępowania w razie zagrożenia atakiem terrorystycznym.  [Więcej]