Seminarium naukowe z udziałem zagranicznego gościa

Seminarium naukowe z udziałem profesor z Uniwersytetu w Brazylii

Katedra Ekonomii zaprasza na otwarte seminarium naukowe nt. "Transmission of Financial Literacy: An essay on the importance of parental figures and Financial Education courses", w którym uczestniczyć będzie prof. Ana Fava (Universidade Federal do...


Konkurs na granty ERC dla naukowców

Konkurs na granty ERC dla naukowców

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) ogłosiła konkurs na granty dla doświadczonych naukowców (ERC Advanced Grants). Granty te są adresowane do naukowców ze stopniem doktora lub wyższym i z liczącym się dorobkiem... [Więcej]


Nagroda dla pracownika Katedry SEM

Nagroda dla pracownika Katedry Statystyki, Ekonometrii i Matematyki

Mgr Tomasz Stachurski, asystent w Katedrze Statystyki, Ekonometrii i Matematyki zajął II miejsce w sekcji Innowacje i Technologie Produkcyjne za referat pt. "Wykorzystanie uczenia maszynowego do badania autentyczności banknotów" w czasie 43....


Artykuł naszych pracowników w czasopiśmie Sustainability

Artykuł naszych pracowników w czasopiśmie Sustainability

Miło nam poinformować, że w czasopiśmie Sustainability (Impact Factor: 2.075 (2017); 5-Year Impact Factor: 2.177) ukazał się artykuł pracowników Katedry Rachunkowości pt. "Gender and Age as Determinants of Job Satisfaction in the Accounting... [Więcej]


Prodziekan w Radzie Programowej Teatru Rozrywki

Nasz Prodziekan w Radzie Programowej Teatru Rozrywki

Miło nam poinformować, że Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą z dn. 15 maja 2019 r. powołał w skład Rady Programowej Teatru Rozrywki dr hab. Roberta Wolnego, prof. UE Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem na Wydziale Ekonomii naszego...


Nasi pracownicy w Radzie Głównej i Prezydium PTS

Nasi pracownicy w Radzie Głównej i Prezydium PTS

Miło nam poinformować, że podczas Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Statystycznego w marcu 2019 r. powołano Radę Główną PTS na kolejną kadencję. Członkami Rady zostali prof. Grażyna Trzpiot oraz prof. Janusz Wywiał. Ponadto, w maju br. wybrano... [Więcej]


Tydzień Ekonomisty w Paragwaju z naszym udziałem

Tydzien Ekonomisty w Paragwaju

W dniach od 20 do 24 maja w Universidad Nacional de Asunción, Paraguay zorganizowano Tydzień Ekonomisty (Economist’s Week), w którym wzięła udział dr Ewa Wójcik z Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji naszej Uczelni.  [Więcej]