KE przedłuża terminy składania wniosków w najbliższych konkursach H2020

Obrazek przedstawia logo Horizon 2020 składające się z nazwy oraz kuli ziemskiej na granatowym tle.

Ograniczenia związane z wybuchem COVID-19 mogą utrudnić kandydatom przygotowanie wniosków. Z tego powodu, decyzją Komisji Europejskiej, w ramach programu Horyzont 2020 terminy składania dokumentów zostaną przedłużone o 7 dni. [Więcej]


Nowy artykuł pracowników Katedry Inżynierii Wiedzy w prestiżowym czasopiśmie

Nowy artykuł pracowników

Artykuł autorstwa dr. hab. Jana Kozaka, dr. hab. Krzysztofa Kani prof. UE oraz dr. Przemysława Juszczuka, pracowników Katedry Inżynierii Wiedzy, Kolegium Informatyki i Komunikacji został opublikowany w renomowanym czasopiśmie... [Więcej]


Aktualizacja stron www jednostek oraz wizytówek pracowników

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną prosimy o zaktualizowanie stron internetowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz wizytówek nauczycieli akademickich.  [Więcej]


Plan Wydawniczy 2020

Obrazek przedstawia książki ułożone jedna na drugiej, książka na samej górze jest otwarta.

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uprzejmie informuje, że na podstawie pozytywnej rekomendacji Komitetu Redakcyjnego został zatwierdzony Plan Wydawniczy na 2020 rok. [Więcej]


Wyniki konkursu Progres 3 na najlepszą rozprawę doktorską

Informujemy, że praca dr Marleny Smudy-Kocoń została nagrodzona w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską obronioną w 2019 roku w ramach uczelni tworzących konsorcjum PROGRES 3. [Więcej]


Webinarium o Programie KATAMARAN

Obrazek przedstawia logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, utworzone z pierwszych liter nazwy w kolorze czerwonym.

25 marca 2020 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza na Webinarium na temat Programu KATAMARAN – Realizacja wspólnych studiów II stopnia. Na spotkanie on-line obowiązują zapisy. Zapraszamy! [Więcej]


Konkursy OPUS 19, PRELUDIUM 19 oraz POLS

Obrazek przedstawia logo Narodowego Centrum Nauki z dopiskiem konkursy. Logo składa się z kombinacji trzech pierwszych liter w kolorze czerwonym.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór do trzech konkursów: OPUS 19 , PRELUDIUM 19 oraz POLS. Naukowcy mają możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych. [Więcej]