Międzynarodowa Konferencja SAI’2020 z udziałem naszego Profesora

W dniach 16-17 lipca 2020 r. w Londynie miała miejsce konferencja "Computing Conference – Science and Information SAI’2020", podczas której naszą Uczelnię reprezentował dr hab. Krzysztof Michalik, prof. UE z Katedry Inżynierii Wiedzy. [Więcej]


Współpraca Koła Naukowego Algorytmiki i Programowania z ING Bankiem Śląskim

Obrazek przedstawia uczestników projektu.

W minionym roku akademickim rozpoczęta została inicjatywa pomiędzy ING Bankiem Śląskim i Kołem Naukowym Algorytmiki i Programowania działającym w ramach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współpraca została zainicjowana przez Katarzynę Banaś... [Więcej]


Zapowiedź konkursów NCN i DFG na polsko-niemieckie projekty badawcze w 2020 r.

Zapowiedź konkursów NCN i DFG

Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) kontynuują dotychczasową współpracę opartą na organizacji wspólnych konkursów na polsko-niemieckie projekty badawcze, obejmujących od 2020 r. wszystkie dyscypliny... [Więcej]


Nowa odsłona konkursu OPUS

Nowa odsłona konkursu OPUS

W ramach konkursu OPUS 20 prezentujemy zapowiedź naboru wniosków na projekty badawcze, w tym realizowane w ramach współpracy LAP (Lead Agency Procedure) [Więcej]


Artykuł naszego pracownika opublikowany w czasopiśmie Frontiers of Entrepreneurship Research

Artykuł współautorstwa naszego pracownika

Artykuł naszego pracownika dr hab. Przemysława Zbierowskiego, prof. UE z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi napisany wraz z prof. Ute Stephan (King's College London) pt. "The cultural context of well-being of necessity and opportunity... [Więcej]


Grupa robocza do spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Grupa robocza do spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypomina, że w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Minister Funduszy i Polityki Regionalej, który stanowi platformą... [Więcej]


Publikacja dr Piotr Gibasa w renomowanym czasopiśmie "Remote Sensing"

Publikacja dr Piotr Gibasa

Dr Piotr Gibas z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej naszego Uniwersytetu wraz z dr. hab. Przemysławem Śleszyńskim, prof. Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz mgr. Pawłem Sudra z Instytutu Rozwoju Miast i... [Więcej]