Tytuł naukowy profesora dla prof. dr hab. Małgorzaty Pańkowskiej

Informujemy, że postanowieniem z dnia 11 maja 2020 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk społecznych prof. dr hab. Małgorzacie Pańkowskiej, kierownik Katedry Informatyki Uniwersytetu... [Więcej]


Nagroda SKwP im. Prof. Zbigniewa Messnera za pracę habilitacyjną

Obrazek przedstawia leżące na biurku kwiaty oraz pióro i dyplom przygotowany do podpisania.

Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznała Nagrodę im. Prof. Zbigniewa Messnera za pracę habilitacyjną dla Pani dr hab. Beaty Dratwińskiej-Kani z Katedry Rachunkowości. [Więcej]


Wprowadzenie Polityki Otwartego Dostępu w Narodowym Centrum Nauki

W nawiązaniu do stanowiska Rady NCN popierającego dążenia Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do wprowadzenia Polityki dotyczącej publikowania w otwartym dostępie wyników będących efektem realizacji badań finansowanych lub współfinansowanych ze... [Więcej]


Kolejna Edycja Konkursu "Project Master" oraz Seminarium PM Edukacja

Ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Project Master na najlepszą pracę w dziedzinie zarządzania projektami. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac licencjackich, magisterskich, podyplomowych oraz doktorskich! [Więcej]


Profesura Gościnna NAWA - nowy program dla naukowców

Obrazek przedstawia grafikę promującą wydarzenie.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nowy program - Profesura Gościnna NAWA. Program oferuje uczelniom i innym jednostkom naukowym długookresowy pakiet finansowy z NAWA na zaproszenie zagranicznego naukowca o światowej renomie oraz... [Więcej]


Narodowe Centrum Nauki ogłasza nowy konkurs MINIATURA 4

Obrazek przedstawia osobę pracującą nad projektem naukowym. Kobieta siedzi przed laptopem, na pierwszym lanie leżą notatki.

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 4, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu... [Więcej]


Przyznano Wyróżnienie InterStar 2020

Obrazek przedstawia wręczenie dyplomu  InterStar 2020.

Z radością informujemy, że 1 czerwca 2020 r. przyznano Wyróżnienie InterStar 2020! Tegoroczną nagrodę otrzymał dr Przemysław Juszczuk z Katedry Inżynierii Wiedzy Kolegium Informatyki i Komunikacji za wkład w umiędzynarodowienie Uniwersytetu... [Więcej]