Best Presentation Award dla pracownika naszej Uczelni

Dr Jolanta Łącka-Badura podczas międzynarodowej konferencji ETECH 2019 w Rydze została uhonorowana wyróżnieniem "Best Presentation Award".  [Więcej]


Konkurs na pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ogłosił już VIII edycję Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF, w której autor najlepszej pracy doktorskiej ma szansę wygrać aż 15 000 zł.  [Więcej]


Srebrny medal Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dr Izabela Emerling została odznaczona srebrnym medalem "Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce". [Więcej]


Stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Do 31 maja można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Młodzi naukowcy mogą uzyskać nawet do 5390 zł miesięcznie w 2019 r.  [Więcej]


Kalkulator do obliczania punktów publikacji oraz slotów

Ewaluacja jakości działalności naukowej przeprowadzona zostanie w ramach dyscyplin w podmiocie. Przy ocenie będą brane pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Aby ułatwić Państwu wycenę dorobku... [Więcej]


Konkurs na prace naukowe z zakresu zarządzania

Konkurs na prace naukowe z zakresu zarządzania KNOiZ PAN

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ogłasza XIII Konkurs na prace naukowe w kategoriach: prace doktorskie, monografie naukowe jednoautoraskie, monografie naukowe wieloautoraskie, podręczniki.  [Więcej]


Konferencja pt. "Science Technology & Science Research"

W dniu 8 maja br. Katedra Informatyki organizuje konferencję z udziałem gości zagranicznych pt. "Science Technology & Science Research". Konferencja odbędzie się w budynku CNTI w godzinach 9:00-13:00. [Więcej]