Konkursy o Nagrodę Prezesa NBP na pracę magisterską, doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych

Obrazek przedstawia logo NBP w kolorze zielonym.

Rusza konkurs Narodowego Banku Polskiego. Do 17 lipca 2020 r. uczestnictwo w konkursie mogą zgłaszać autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w 2019 r. oraz autorzy prac, na podstawie których w latach 2018-2019 uzyskali... [Więcej]


Pierwsza zdalna obrona doktorska na UE Katowice

Pierwsza zdalna obrona doktorska na UE Katowice

W poniedziałek 22 czerwca 2020 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyła się pierwsza zdalna obrona rozprawy doktorskiej.  [Więcej]


Nagroda SKwP im. Prof. Zbigniewa Messnera za pracę doktorską

Obrazek przedstawia kwiaty, wieczne pióro oraz dyplom uznania.

Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznała Nagrodę im. Prof. Zbigniewa Messnera za pracę doktorską dla dra. Łukasza Bieleckiego z Katedry Rachunkowości. [Więcej]


Skutki epidemii COVID-19 – ankieta Wspólnego Centrum Badawczego (JRC)

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety, której celem jest zebranie informacji od obywateli Unii Europejskiej na temat wpływu epidemii na nasze życie. [Więcej]


Kolejny artykuł współautorstwa prof. dr hab. Aldony Frączkiewicz-Wronki w czasopiśmie z listy JCR

The organizational aspect of human resource management as a determinant of the potential of Polish hospitals to manage medical professionals in Healthcare 4.0 - następny artykuł pracownika naszej Uczelni ukazał się w czasopiśmie z listy JCR ... [Więcej]


Publikacja dr hab. Barbary Pabian, prof. UE w renomowanym czasopiśmie

Publikacja dr hab. Barbary Pabian, prof. UE w renomowanym czasopiśmie

Dr hab. Barbara Pabian, prof. UE z Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki opublikowała we współautorstwie z prof. zw. dr hab. Arnoldem Pabianem artykuł pt. "Taste preferences of young consumers – perspective of sensory marketing",... [Więcej]


Raport KPK: z budżetu H2020 Polska pozyskała 625 mln euro

Obrazek przedstawia statystyki wyrażone w formie graficznej, mające swoje odniesienie w artykule.

Prawie 625 mln euro uzyskała Polska z budżetu programu Horyzont 2020 – wynika z danych opublikowanych przez Komisję Europejską, według stanu na 12 maja 2020 r. Polskie organizacje realizują 1636 projektów, w tym 288 koordynacji. Z budżetu programu... [Więcej]