Prof. Wojciech Dyduch w Radzie Doskonałości Naukowej

W czwartek 23 maja Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej (RDN). W Radzie, wśród 141 przedstawicieli środowiska akademickiego, zasiądzie także nasz Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału... [Więcej]


Akademia Śląska 2020+. Nauka wobec wyzwań regionu

Kongres "Akademia Śląska 2020+. Nauka wobec wyzwań regionu"

24 maja 2019 r. w Sali Sejmu Śląskiego odbył się Kongres "Akademia Śląska 2020+ Nauka wobec wyzwań regionu" organizowany przez Zarząd Województwa Śląskiego. W panelach uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych, a także biznesu. Nasz... [Więcej]


Apel KRASP i PSRP w sprawie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zwracają się do wszystkich obywateli naszego kraju, a zwłaszcza do członków wspólnoty akademickiej – studentów i pracowników uczelni, z apelem o... [Więcej]


Delegacja przedstawicieli firm z państw Afryki Wschodniej

21 maja 2019 r. naszą Uczelnię odwiedziła delegacja przedstawicieli firm z państw Afryki Wschodniej przebywających na Śląsku w związku z XI edycją Europejskiego Kongresu Gospodarczego. [Więcej]


Wykład dziekański na Wydziale FiU [zdjęcia]

22 maja w Auli CNTI odbył się Wykład dziekański Andrzeja Mierzwy pt. "Fundusze private equity jako alternatywne źródło finansowania rozwoju małych przedsiębiorstw". W imieniu Dziekana Wydziału Finansów i Ubezpieczeń dra hab. Andrzeja Piosika, prof....


Seminarium "Rozwój Innowacji w Przedsiębiorstwach XXI w."

Serdecznie zapraszamy na Seminarium Studencko-Doktoranckie "Rozwój Innowacji w Przedsiębiorstwach w XXI w.", odbywające się 28 maja 2019 r. w Auli N Budynku N między 9:45 a 15:30.  [Więcej]


Ludzie, którzy zmieniają biznes - Nagrody FOB

Jeżeli poprzez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy, przyczyniasz się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, a także do dokonania realnych zmian w instytucjach, prowadząc do tego, aby zarządzanie... [Więcej]