Zapowiedź nowych konkursów NCN oraz MNiSW

MNiSW i NCN podejmują kolejne wspólne inicjatywy na rzecz środowiska naukowego. Nowe konkursy pomogą młodym naukowcom w rozpoczęciu kariery badawczej i wejściu w system grantowy. [Więcej]


Komunikat w sprawie dokumentowania przychodu dotyczącego dofinansowania wypoczynku z ZFŚS

Wychodząc naprzeciw prośbom pracowników i byłych pracowników Uczelni, uwzględniając zmiany w zasadach przyznawania świadczenia oraz w związku z wyznaczeniem terminu przyjmowania wniosków obejmującego dni wolne od pracy postanawiam, że... [Więcej]


Nowe zasady dofinansowania "wczasów pod gruszą"

Prosimy o zapoznanie się z informacją o wprowadzeniu nowych zasad gospodarowania funduszem socjalnym. Szczegółowe informacje dostępne są w załączonym dokumencie.  Właściwe wnioski dostępne są na stronie Biura Spraw Pracowniczych. [Więcej]


Pracownik Uczelni profesorem wizytującym w Rzymie

Prof. dr hab. Wojciech Czakon, kierownik Katedry Teorii Zarządzania objął w okresie luty-maj br. stanowisko visiting professor w Universita degli Studi di Roma Tor Vergata, wybrany w otwartym międzynarodowym konkursie.  [Więcej]


Wyniki konkursów OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10

Informujemy, że Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2015 r. [Więcej]


Nasza Pani Profesor w zarządzie European Logistics Association

W kwietniu br. prof. UE dr hab. Danuta Kisperska-Moroń, kierownik Katedry Logistyki Ekonomicznej, w tajnym głosowaniu członków Walnego Zgromadzenia Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistics Association - ELA) została wybrana do... [Więcej]


Pracownik Uczelni z wykładami w Chinach

W ramach międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego pracownik Katedry Zarządzania Relacjami Organizacji, dr Anna Dewalska-Opitek (Wydział Informatyki i Komunikacji) odbyła w dniach 9 - 23 kwietnia 2016 r. wizytę studyjną, a także prowadziła... [Więcej]