Nasi pracownicy w Komitecie Statystyki i Ekonometrii PAN

Ukonstytuował się Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczącym został wybrany prof. dr hab. Krzysztof Jajuga z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W skład Komitetu wchodzą pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w... [Więcej]


Nagroda za wybitną pracę humanistyczną

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza II edycję konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych. [Więcej]


Nabór nauczycieli akademickich na wyjazd stypendialny do Rosji

Biuro Międzynarodowej Wymiany Studentów ogłasza nabór nauczycieli akademickich na wyjazd stypendialny do St. Petersburg State University of Economics (PSUE), Rosja. [Więcej]


Stypendia dla nauczycieli akademickich na wyjazd do Tbilisi

Nasza uczelnia partnerska Caucasus University zaprasza nauczycieli akademickich do pełnienia funkcji moderatora podczas międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej "Prospects for European Integration of the Southern Caucasus Countries" w Gruzji... [Więcej]


Oferta konkursowa Narodowego Centrum Nauki

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą konkursów Narodowego Centrum Nauki.  [Więcej]


Nasz pracownik opublikował artykuł w prestiżowym czasopiśmie

Prof. UE dr hab. Maciej Mitręga z Katedry Zarządzania Relacjami wraz z międzynarodowym zespołem autorów opublikował artykuł w czasopiśmie Long Range Planning (Lista A, 45 pkt, IF: 2,72). [Więcej]


Projekt naszego pracownika dofinansowany w konkursie NCN

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 czerwca 2015 roku. [Więcej]