Badania naszego pracownika w Rotterdamie

Badania pracownika UE Katowice w Rotterdamie

Pracownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości, dr Monika Foltyn-Zarychta w lutym oraz kwietniu i maju bieżącego roku prowadziła badania w Erasmus Institute for Philosophy and Economics na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie, który jest jednym z... [Więcej]


Pracownik Uczelni przewodniczącym grupy eksperckiej EAIE

W maju 2016 r. zakończyły się wybory do zarządu i grup eksperckich Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Międzynarodowej EAIE. Pani Edyta Lachowicz-Santos, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach została wybrana na stanowisko... [Więcej]


Prestiżowa nagroda dla książki naszych pracowników

Nagroda Czytelników dla książki naszych pracowników

Książka "Eksperyment w obszarze HR" wyróżniona została Nagrodą Czytelników dla Autora polskiego w konkursie "Książka dla Trenera" Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. [Więcej]


ICEM 2016 z udziałem pracownika Uniwersytetu

W dniach 19-20 maja Pan dr Marcin Komańda (Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Zakład Zarządzania Strategicznego) wziął udział w międzynarodowej konferencji pt. "Economics and Management, ICEM 2016" organizowanej przez Kaunas University... [Więcej]


Pracownicy Uczelni na 10th International Week w Słowenii

Nasi pracownicy na 10th International Week w University of Maribor

W dniach 17-20 maja 2016 r. dr hab. Iwona Pawlas z Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych (Wydział Ekonomii) oraz dr inż. Aleksandra Sulik-Górecka z Katedry Rachunkowości (Wydział Finansów i Ubezpieczeń) uczestniczyły w 10th International... [Więcej]


Zapowiedź nowych konkursów NCN oraz MNiSW

MNiSW i NCN podejmują kolejne wspólne inicjatywy na rzecz środowiska naukowego. Nowe konkursy pomogą młodym naukowcom w rozpoczęciu kariery badawczej i wejściu w system grantowy. [Więcej]


Komunikat w sprawie dokumentowania przychodu dotyczącego dofinansowania wypoczynku z ZFŚS

Wychodząc naprzeciw prośbom pracowników i byłych pracowników Uczelni, uwzględniając zmiany w zasadach przyznawania świadczenia oraz w związku z wyznaczeniem terminu przyjmowania wniosków obejmującego dni wolne od pracy postanawiam, że... [Więcej]