Nasi pracownicy współautorami międzynarodowej monografii

Pracownicy Wydziału Ekonomii współautorami międzynarodowej monografii

Pracownicy Katedry Informatyki Ekonomicznej dr inż. Kamila Bartuś, dr Kornelia Batko, dr inż. Paweł Lorek są autorami rozdziału: Business Intelligence Systmes: Bariers during Implementation w monografii Strategic Performance Management. New Concept... [Więcej]


Konferencja Naukowa Nowoczesne Zarządzanie 2017

7 grudnia 2017 r. odbyła się IV edycja konferencji “Nowoczesne Zarządzanie”, której celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu innowacji i rozwoju zarządzania w organizacjach. Konferencja została zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Human... [Więcej]


Powołanie Zakładu Sztucznej Inteligencji

Powołanie Zakładu Sztucznej Inteligencji

Sztuczna inteligencja (AI) stała się jednym z najdynamiczniej rozwijających się działów informatyki na świecie i wiele wskazuje, że choć już odgrywa znaczącą rolę w naszym życiu, to rola ta będzie znacząco rosnąć wraz z upływem czasu (w... [Więcej]


Nagroda Ministra dla naszego profesora

Nagroda Ministra dla naszego profesora

11 grudnia br. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe. Nagrodę indywidualną za osiągnięcia dydaktyczne otrzymał prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek z Katedry Logistyki Społecznej.... [Więcej]


Artykuł pracownika w czasopiśmie wydawnictwa Springer

Dr Patrycja Klimas z Katedry Teorii Zarządzania we współautorstwie z prof. Wojciechem Czakonem (Uniwersytet Jagielloński) opublikowała artykuł pt. "Organizational innovativeness and coopetition: a study of video game developers" w czasopiśmie Review... [Więcej]


Publikacja naszego naukowca w wydawnictwie Emerald

Dr Anna Doś z Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych we współautorstwie z prof. Roberto Moro Visconti (Sacred Heart University in Milan) oraz prof. Asli Pelin Gurgun (Yildiz Technical University, Istanbul) opublikowała rozdział... [Więcej]


Wyniki konkursu MINIATURA 1 - nowa lista rankingowa

Informujemy, iż Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili nową listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2016 r.: MINIATURA 1. [Więcej]