Pracownik Uczelni jako Visiting Professor w Rosji

W dniach 15-19 maja 2017 r. dr hab. Iwona Pawlas przebywa jako Visiting Professor w Saint Petersburg State University of Economics (Rosja). [Więcej]


Szkolenie w zakresie korzystania z baz SCOPUS oraz ScienceDirect

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka zaprasza pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego na szkolenie w korzystaniu z baz Scopus i ScienceDirect. Szkolenie odbędzie się w Sali Dydaktycznej CINiBA 6... [Więcej]


Spotkanie dla młodych naukowców

18 maja br. na naszym kampusie odbyło się spotkanie dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich poświęcone rozwojowi kariery naukowej oraz możliwościom pozyskania środków zewnętrznych na realizację badań. [Więcej]


Konkurs w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy"

Ogłoszenie o konkursie na przyznanie środków finansowych na naukę w ramach I edycji programu "Doktorat wdrożeniowy". [Więcej]


Pracownik WFiU na Staff Week w Liège (Belgia)

W dniach 8-12 maja University of Liège zorganizowało szkolenie w ramach programu Erasmus pod nazwą "Joint Masters and PhDs: a Tool for your Institution Strategy". W przedsięwzięciu uczestniczyła Karolina Borys z Dziekanatu Wydziału Finansów i... [Więcej]


Konferencja nt. rodziny - relacja

Problematyka rodziny to z pewnością jeden z istotniejszych problemów współczesnego świata. O kryzysie rodziny, jej zagrożeniach i trudnościach ukazało się ostatnio wiele publikacji. Wydaje się jednak, iż tematyka ta jest stale aktualna, albowiem... [Więcej]


Szkolenie nt. ochrony danych osobowych

22 maja 2017 r. (poniedziałek) o 10:00 w CINiB-ie rozpocznie się szkolenie pt. "Wyzwania, szanse i zagrożenia dla organizacji w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nt. ochrony danych osobowych – RODO".... [Więcej]