Artykuł naszych pracowników w czasopiśmie z listy filadelfijskiej

Dr Katarzyna Czernek i Prof. dr hab. Wojciech Czakon opublikowali artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej - Tourism Management (IF+3,762). [Więcej]


Prof. Wojciech Czakon w gronie ekspertów

Prof. dr hab. Wojciech Czakon, kierownik Katedry Teorii Zarządzania został powołany do stałego zespołu ekspertów przy Parlamentarnym Zespole ds. Współpracy z Klastrami Medycznymi Sejmu Rzeczpospolitej. [Więcej]


Dzień wolny od pracy dla pracowników administracyjnych

14 sierpnia br. jest dniem wolnym od pracy w związku ze Świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadającym w sobotę 15 lipca.  [Więcej]


Nowa Katedra na Wydziale Zarządzania

Decyzją JM Rektora z dniem 1 lipca 2015 r. poprzez przekształcenie Zakładu Teorii Zarządzania działającego w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem utworzona została Katedra Teorii Zarządzania. Kierownikiem nowej katedry został Prof. dr hab.... [Więcej]


Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna ICTECH 2015

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej ICTECH 2015 "Informatyka i przemysły kreatywne. Cyfrowy Śląsk". [Więcej]


Nagroda "Best Paper Award" dla pracowników Katedry Informatyki

Artykuł napisany przez pracowników Katedry Informatyki: dra Mariusza Żytniewskiego i mgra Mateusza Klementa pt. "Trust in software agent societies", który został wygłoszony podczas tegorocznej edycji międzynarodowej konferencji Knowledge... [Więcej]


Korzystna oferta dla kandydatów na studia podyplomowe

Głodny wiedzy? Na co czekasz? Jako student bądź absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, możesz ubiegać się o preferencyjne czesne za studia podyplomowe na naszej Uczelni. [Więcej]