Wywiad pracownika WIiK nt. sztucznej inteligencji

Wywiad pracownika WIiK nt. sztucznej inteligencji

Prof. Krzysztof Michalik, pracownik Zakładu Sztucznej Inteligencji na Wydziale Informatyki i Komunikacji, udzielił obszernego wywiadu w odpowiedzi na wykład w Open University nt. "antropologicznych i społecznych konsekwencji rozwoju AI", w tym... [Więcej]


Artykuł pracownika w czasopiśmie z listy filadelfijskiej

Dr Paweł Kocoń z Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych wraz z ppłk dr. Marekiem Bodzianym z Akademii Wojsk Lądowych opublikowali kolejny artykuł w czasopiśmie TRAMES - Journal of the Humanities and Social Sciences znajdującym się na... [Więcej]


Relacja z konferencji pt. "Dyskusje wokół kapitału"

Relacja z konferencji pt. "Dyskusje wokół kapitału"

6 czerwca 2018 r. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się konferencja naukowa na temat: "Dyskusje wokół kapitału". Konferencja była zorganizowana z inspiracji Dziekana Wydziału Finansów i Ubezpieczeń dr... [Więcej]


Publikacja pracowników uczelni w prestiżowym czasopiśmie

Artykuł naukowy pracownika Wydziału Ekonomii

Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka z Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych na Wydziale Ekonomii opublikowała artykuł naukowy pt.: "Stakeholders and resources in public hospitals. Towards an integrated view" w czasopiśmie... [Więcej]


X edycja konferencji "Analiza internacjonalnych relacji 2018"

X edycja konferencji pn. "Analiza internacjonalnych relacji 2018"

W dniach 19-20 czerwca 2018 r. odbyła się X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: "Analiza internacjonalnych relacji 2018. Metody i modele rozwoju regionów" zorganizowana przez Katedrę Analiz i Prognozowania Rynku Pracy oraz Katedrę... [Więcej]


Wykład pracownika naukowego nt. sztucznej inteligencji

Profesor UE Katowice zaproszony na wykład nt. sztucznej inteligencji

24 maja 2018 dr hab. Krzysztof Michalik, prof. UE został ponownie zaproszony na gościnny wykład z dziedziny sztucznej inteligencji (AI) przez Wydział Informatyki, a także środowisko filozofów, w tym ks. dr. Waldemara Świątkowskiego, autora m.in.... [Więcej]


Konferencja naukowa nt. "Dyskusje wokół kapitału"

Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Samodzielny Zakład Teorii i Metodologii Ekonomii zapraszają na Wydziałową Konferencję Naukową nt. "Dyskusje wokół kapitału", która odbędzie się 6 czerwca o godz.... [Więcej]