Artykuł pracownika w czasopiśmie z Listy Filadelfijskiej

Artykuł naszego pracownika w czasopiśmie z Listy Filadelfijskiej

Dr Piotr Tworek z Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych opublikował artykuł naukowy pt. "Risk Management in Coal-Mines – Methodical Proposal for Polish and Czech Hard Coal Mining Industry" 2018, Vol. 23, No. 1, pp. 72-80, w... [Więcej]


Debata z cyklu "Tu Metropolia" z udziałem naszego Rektora

W środę 23 maja br. w Siemianowicach Śląskich odbyła się debata z cyklu "Tu Metropolia" z udziałem: Agnieszki Gładysz, Zastępcy Prezydenta Siemianowic Śląskich Danuty Kamińskiej, Wiceprzewodniczącej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii... [Więcej]


Nasz profesor uczestnikiem spotkania nt. strategii rozwoju AI

W dniu 17 maja 2018 r. odbyło się spotkanie o nazwie okrągłego stołu z udziałem Ministra Jarosława Gowina poświęconego "strategii rozwoju AI w Polsce". [Więcej]


Pracownik uczelni w radzie redakcyjnej czasopisma Emerald

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE, kierownik Katedry Zarządzania Relacjami Organizacji, został wybrany na członka rady redakcyjnej Journal of Business and Industrial Marketing. Czasopismo to jest wydawane przez... [Więcej]


Seminarium nt. systemu SAP w praktyce

17 maja br. w murach naszego Uniwersytetu odbyło się seminarium naukowe nt. System SAP w praktyce - programowanie w języku ABAP & realizacja projektów wdrożeniowych. Gośćmi seminarium byli Justyna Kasprowska, Elżbieta Rudzka i Tomasz... [Więcej]


Wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki

Wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN: OPUS 14 i PRELUDIUM 14. Pracownicy naszego Uniwersytetu otrzymali granty na... [Więcej]


Jubileuszowy Europejski Kongres Gospodarczy z udziałem UE Katowice

10. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach" na stronie

Europejski Kongres Gospodarczy to jedno z największych wydarzeń gospodarczych Europy. W tegorocznej, jubileuszowej edycji, wzięło udział ponad 11 000 uczestników. Wśród znamienitych panelistów kongresu, przedstawicieli świata biznesu, polityki,... [Więcej]