Seminarium dotyczące cyberbezpieczeństwa

12 kwietnia 2017 r. w godzinach 18:00-19:30 Katedra Informatyki WIiK zaprasza pracowników i studentów do Auli CNTI na seminarium "Atak/Obrona: Zarządzanie incydentem bezpieczeństwa". [Więcej]


Wielkopostny Dzień Skupienia

W sobotę 8 kwietnia 2017 r. odbędzie się wielkopostne spotkanie nauczycieli akademickich, pracowników administracji i doktorantów. [Więcej]


Ogłoszenie konkursów naukowych OPUS I PRELUDIUM

Narodowe Centrum Nauki po raz trzynasty otworzyło nabór wniosków w konkursach OPUS i PRELUDIUM. Naukowcy mogą starać się o finansowanie w ramach łącznej puli 280 mln zł. [Więcej]


Pierwsza nagroda dla naszego naukowca w PROGRES3

Dr Rafał Buła z Katedry Inwestycji i Nieruchomości zdobył pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską w ramach konsorcjum PROGRES 3 w kategorii "Ekonomia i Finanse". Serdecznie gratulujemy! [Więcej]


Konferencja dla biznesu w Rybniku

22 marca w Auli Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku odbędzie się konferencja dla biznesu w ramach projektu "Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa". Wezmą w niej udział również nasi studenci III roku WFiU studiujący w Rybniku. [Więcej]


Nowa publikacja UE o charakterze międzynarodowym

Nakładem Wydawnictwa UE Katowice została wydana drukiem monografia naukowa pt. "Public Risk Management. Tome I: Perspective of Theory and Practice", której redaktorami są dr Piotr Tworek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) i dr hab. inż. Józef... [Więcej]


Pracownicy Uczelni publikują w prestiżowym czasopiśmie

Pracownicy Uczelni publikują w prestiżowym czasopiśmie

Pracownicy Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego dr hab. Teresa Kraśnicka, prof. UE, dr Wojciech Głód oraz dr Martyna Wronka-Pośpiech opublikowali artykuł w czasopiśmie Review of Managerial Science z tzw. ministerialnej listy A... [Więcej]