Konferencja "Trójstyk - Ekonomia, Finanse, Zarządzanie"

18 czerwca 2020 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki - Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie. Konferencja organizowana jest przez Szkołę Doktorską i... [Więcej]


Kolejny etap europejskiego projektu badawczego Eco-Bot

W styczniu rozpocznie się roczny program pilotażowy projektu badawczego Eco-Bot - spersonalizowanego wirtualnego asystenta energii. Oficjalnym partnerem projektu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. [Więcej]


Publikacja Nauka dla Biznesu

Informujemy, że w ramach projektu: "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępna jest publikacja "Nauka dla Biznesu.... [Więcej]


Ogłoszenie konkursów SONATINA 4 i ETIUDA 8

Ogłoszenie konkursów SONATINA 4 i ETIUDA 8

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy SONATINA 4 i ETIUDA 8. Zachęcamy do składania wniosków! Termin mija 16 marca 2020 r.  [Więcej]


Raporty z zadań badawczych

Raporty z zadań badawczych

Uprzejmie przypominamy, iż w dniu 31 stycznia 2020 r. mija termin na złożenie w Biurze Badań i Projektów Naukowych raportu zawierającego wyniki z przeprowadzonych badań z realizacji zadań badawczych w ramach potencjału badawczego oraz projektów... [Więcej]


Wyniki konkursu PRELUDIUM 17

Wyniki konkursu PRELUDIUM 17

Informujemy, że Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach PRELUDIUM 17, konkursu ogłoszonego przez NCN w dniu 15 marca 2019 r. Dofinansowanie ze środków NCN... [Więcej]


Nagrody Rektora SGH dla naszego pracownika

Informujemy, że dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE otrzymała nagrodę zespołową Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stopnia drugiego za osiągnięcie dydaktyczne w 2018 r. - za podręcznik pt."Unia Europejska: istota, szanse,... [Więcej]