4. edycja rektorskich grantów naukowych

24 listopada br. upływa termin składania wniosków do 4. edycji rektorskich grantów naukowych przyznawanych za wybitne osiągnięcia naukowe uzyskane w okresie od 1 listopada 2016 do 31 października 2017 roku.


Uprzejmie informujemy o uruchomieniu 4. edycji rektorskich grantów naukowych, przyznawanych za wybitne osiągnięcia naukowe w następujących kategoriach:

  • publikacja artykułu w czasopiśmie najwyższej kategorii (lista A),
  • pozyskanie przez kierownika projektu badawczego finansowania dla Uczelni w konkursie zewnętrznym,
  • udział w zespole badawczym, który uzyskał dla Uczelni  wysoką kwotę finansowania zewnętrznego na swoje projekty w roku kalendarzowym, w którym została wydana decyzja o przyznaniu finansowania.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o przyznanie grantu za szczególne osiągnięcia uzyskane w okresie od 1 listopada 2016 do 31 października 2017 roku.

Szczegółowe warunki i zasady ubiegania się i przyznawania grantów reguluje Zarządzenie nr 86/16 z dnia 21 października 2016 roku.

Termin składania wniosków upływa 24 listopada br. 

Jednostką odpowiedzialną za obsługę administracyjną grantów naukowych jest Biuro Badań i Projektów Naukowych (osoba do kontaktu: p. Aleksandra Kustroń, tel. 32 257 7387, e-mail: aleksandra.kustron@ue.katowice.pl).

Zarządzenie oraz formularz wniosku i zasady przyznawania grantów są dostępne w formie plików do pobrania na stronie internetowej biura.