Artykuł naszego pracownika w prestiżowym czasopiśmie

Niezmiernie miło nam poinformować, że artykuł, którego współautorem jest dr Izabela Emerling z Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie "Sustainability", znajdującym się na liście filadelfijskiej.


Doktor Izabela Emerling, pracownik Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz dr Maciej Ciołek, pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, opublikowali artykuł pt. "Can We Shape Trait Professional Skepticism through University Accounting Programs? Evidence from Polish University" w prestiżowym czasopiśmie Sustainability, 2019, 11(1), 411213 (5-year Impact Factor: 2.177).

Artykuł analizuje czy możliwe jest kształtowanie profesjonalnego sceptycyzmu cech studentów księgowości w ramach programów studiów licencjackich i magisterskich. Jest on efektem badań realizowanych w latach 2017-2019, w ramach projektu pt. "Wpływ systemu kształcenia i treści zdobywanej wiedzy na przyszłe postawy odbiorców raportów finansowych".

Treść artykułu jest dostępna na stronie internetowej czasopisma

Serdecznie gratulujemy!