Artykuł naszych pracowników w prestiżowym czasopiśmie

Artykuł pracowników Wydziału Ekonomii: dr Anny Urbanek (Katedra Transportu) oraz dr Joanny Kos-Łabędowicz (Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych) pt. The potential for the development of carsharing and carpooling systems: a survey-based analysis of University students in Poland został opublikowany w czasopiśmie IJTE International Journal of Transport Economics, Vol. XLIV, No. 3, October 2017 (tzw. lista filadelfijska JCR list, 5-year IF=0.57).