Artykuł pracownika w czasopiśmie Operational Research

W czasopiśmie Operational Research (IF 2017=1,816; IF 5-letni=1,538) ukazał się artykuł dr hab. Tomasza Wachowicza, prof. UE, pt. "How do I tell you what I want? Agent’s interpretation of principal’s preferences and its impact on understanding the negotiation process and outcomes". Praca powstała we współautorstwie z prof. Gregory Kerstenem (Concordia University, Montreal) i prof. Ewą Roszkowską (Uniwersytet w Białymstoku) i jest wynikiem badań prowadzonych w ramach kierowanego przez dr hab. Tomasza Wachowicza, a zakończonego już projektu naukowego NCN nr 2015/17/B/HS4/00941.


Artykuł pracownika w czasopiśmie Operational Research

Artykuł poświęcony został problematyce analizy negocjacyjnej i wspomagania negocjacji. Autorzy zbadali jaki wpływ na efekty prenegocjacyjnego przygotowania oraz przebieg i wyniki negocjacji prowadzonych przez agenta może mieć sposób przekazywania mu informacji preferencyjnej przez pryncypała. Podstawą wyprowadzenia wniosków była seria zorganizowanych przez autorów eksperymentów negocjacyjnych przeprowadzonych w systemie wspomagania negocjacji Inspire©.

Wyniki pokazują, iż wizualizacja informacji słownej za pomocą wykresów kołowych i słupkowych nie wcale musi być jednoznacznie interpretowana przez agentów i może być powodem poważnych błędów w tworzeniu systemów oceny ofert negocjacyjnych. To z kolei powoduje, iż agenci nierzadko fałszywie interpretują działania negocjacyjne (swoje i partnerów) i nie potrafią poprawnie ocenić jakości wynegocjowanego kompromisu.  

Artykuł dostępny jest w trybie Online First (na zasadach Open Access) na stronie: link.springer.com