Artykuł pracownika w czasopiśmie z listy filadelfijskiej


Miło nam poinformować, że dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat, prof. UE, pracownik Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki opublikowała artykuł pt. "The development of food retail formats – evidence from Poland" we współautorstwie z prof. Edytą Rudawską z Uniwersytetu Szczecińskiego w renomowanym czasopiśmie British Food Journal z tzw. listy filadelfijskiej w 2018 roku, Vol.120, Issue 2, ss. 309-324.

Pięcioletni Impact faktor czasopisma wynosi: 1.437, zaś publikacja ma 25 punktów.

Link do publikacji