Artykuł pracownika w prestiżowym czasopiśmie

Niezmiernie miło nam poinformować, że artykuł pod tytułem "Investigating the Impact of Airport Noise and Land Use Restrictions on House Prices: Evidence from Selected Regional Airports in Poland", którego współautorem jest dr Jan Konowalczuk z Katedry Inwestycji i Nieruchomości został opublikowany 15 stycznia 2019 r. w prestiżowym czasopiśmie "Sustainability", znajdującym się na liście filadelfijskiej (5-year Impact Factor: 2.177).


Dr Jan Konowalczuk kieruje projektem pt. "Metodyka szacowania wartości szkód  na nieruchomościach położnych w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych w Polsce". Projekt realizowany jest od 2016 r. i oprócz pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości naszego Uniwersytetu udział w nim biorą naukowcy z pięciu innych czołowych  krajowych uczelni.  Opublikowane w tym artykule wyniki badań zostały przedstawione na konferencji międzynarodowej American Real Estate and Urban Economics Association w Amsterdamie w 2017 r.

Artykuł ten rozpoczyna serię publikacji wyników badań tego projektu w czasopismach krajowych i zagranicznych, które już referowano na prestiżowych konferencjach, miedzy innymi w Bostonie (USA,  AAG 2017), Delph (Holandia,  ERES 2017), Bonita Springs (USA, ARES 2018), Kantonie (Chiny, AREUEA 2018), Kazimierzu Dolnym (TNN 2018). Następne publikacje wykorzystać będą  także dane zebrane w trakcie wizyt studyjnych na lotniskach zagranicznych miedzy innymi na Florydzie (Miami, Fort Luderdale, Tampa) w Chicago (O’Hare) oraz z wizyty studyjnej w 2018 r. w Appraisal Institute w Chicago.

Efektem projektu są także dwa artykuły już opublikowane w czasopismach krajowych: "Cele i warunki skutecznej interwencji Państwa w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych", Habdas M. Konowalczuk J., Świat Nieruchomości, nr 4 (105), 2018, w druku oraz "Dyferencja w szacowaniu nieruchomości do celów odszkodowań w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych", Habdas M. Konowalczuk J., Rzeczoznawca Majątkowy, nr 4 (100), X-XII, 2018, s.15-26.

Serdecznie gratulujemy!