Artykuł w "Journal of Destination Marketing & Management"

Miło nam poinformować, że dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek opublikowała artykuł pt. "Applying mixed methods in social network research – The case of cooperation in a Polish tourist destination" w czasopiśmie pt. "Journal of Destination Marketing & Management" (Impact Factor 3,667).


Publikacja w "Journal of Destination Marketing & Management"

W artykule wskazano na użyteczność i komplementarność stosowania łączonych metod (jakościowych i ilościowych) w analizie sieci społecznych (Social Network Analysis – SNA). Dokonano egzemplifikacji stosowania takiego podejścia na przykładzie badania kooperacji przedsiębiorstw w destynacji turystycznej.

Pełna wersja artykułu dostępna jest do 7 lutego 2019 r.