Ekonomiczne aspekty funkcjonowania Metropolii

25 października 2018 r. w Auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych odbyła się Konferencja Naukowa pn. "Ekonomiczne aspekty funkcjonowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii". Konferencja zorganizowana została przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.


W programie Konferencji zaplanowano przemówienie inauguracyjne z udziałem JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr hab. Roberta Tomanka, prof. UE, Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mgra Kazimierza Karolczaka oraz Prezesa Zarządu PTE w Katowicach dra Jerzego Podsiadło.

Podczas Konferencji wystąpili:

  • mgr Danuta Kamińska (Wiceprzewodnicząca Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii)
  • dr Zbigniew Canowiecki (Prezydent "Pracowdawców Pomorza" oraz Michał Glaser (Dyrektor Biura, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot,
  • prof. zw. dr hab. inż. Jacek Szołtysek (Katedra Logistyki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach),
  • dr hab. Robert Pyka (Dyrektor ds. naukowych, Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski),
  • dr hab. Małgorzata Czornik, prof. UE (Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach),
  • dr hab. Igor Zachariasz, prof. ndzw. (Katedra Nauk o Administracji, Uczelnia Łazarskiego Warszawa).

Moderatorem prelekcji był dr Marcin Baron z Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych.

Konferencję zwieńczył panel dyskusyjny moderowany przez Panel dyskusyjny moderowany przez dra hab. Roberta Pykę (Dyrektora ds. naukowych, Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski).

Szczegóły wraz z programem w załączonym pliku. 

Sprawozdanie i fotorelacja z konferencji już wkrótce.