Ekonomiczne aspekty funkcjonowania Metropolii

Zapraszamy na Konferencję Naukową pn. "Ekonomiczne aspekty funkcjonowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii", która odbędzie się 25 października 2018 r. w Auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych.


Konferencja organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

W programie Konferencji zaplanowano przemówienie inauguracyjne z udziałem JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr hab. Roberta Tomanka, prof. UE, Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mgra Kazimierza Karolczaka oraz Prezesa Zarządu PTE w Katowicach dra Jerzego Podsiadło.

Podczas Konferencji wystąpią:

  • mgr Danuta Kamińska (Wiceprzewodnicząca Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii)
  • dr Zbigniew Canowiecki (Prezydent "Pracowdawców Pomorza" oraz Michał Glaser (Dyrektor Biura, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot,
  • prof. zw. dr hab. inż. Jacek Szołtysek (Katedra Logistyki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach),
  • dr hab. Robert Pyka (Dyrektor ds. naukowych, Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski),
  • dr hab. Małgorzata Czornik, prof. UE (Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach),
  • dr hab. Igor Zachariasz, prof. ndzw. (Katedra Nauk o Administracji, Uczelnia Łazarskiego Warszawa).

Moderatorem prelekcji będzie dr Marcin Baron z Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych. Konferencję zwieńczy panel dyskusyjny moderowany przez Panel dyskusyjny moderowany przez dra hab. Roberta Pykę (Dyrektora ds. naukowych, Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski).

Ważne informacje:

  • Termin zgłoszeń: do 30.09.2018 r.
  • Miejsce: UE Katowice, Aula CNTI
  • Czas trwania: 10:00-14:00
  • Rejestracja uczestników: 9:00-10:00

Szczegóły wraz z programem w załączonym pliku.