Ewaluacja jakości działalności naukowej - publikacja MNiSW


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zachęca do lektury publikacji dotyczącej zmian w zasadach ewaluacji jakości działalności naukowej.

W publikacji znalazły się informacje na temat istoty ewaluacji, powodów zmian dotychczasowego, a także ogólnych i szczegółowych zasad nowego systemu ewaluacji.

Publikacja dostępna jest na stronie MNiSW.