Granty i stypendia dla pracowników nauki – oferta na sierpień

Informujemy, że na stronie internetowej Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Programów Badawczych UE dostępna jest oferta grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki.


Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programie Ramowym Horyzont 2020. Zadaniem KPK jest informowanie o konkursach, organizowanie dni informacyjnych, seminariów, konferencji, prowadzenie strony internetowej, przygotowywanie publikacji i biuletynów. Dla bardziej zaawansowanych beneficjentów proponujemy pogłębione usługi konsultacyjne, bezpośrednie doradztwo w zakresie przygotowania wniosków oraz mentoring.

Aktualna oferta grantów i stypendiów na sierpień dostępna jest w pliku 

Więcej informacji: www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty oraz www.kpk.gov.pl