Jak skutecznie przygotować wniosek o grant badawczy? [seminarium]

Zapraszamy do udziału w darmowym seminarium pt. "Jak skutecznie przygotować wniosek o grant badawczy? (część merytoryczna)", które odbędzie się w ramach II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki – Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie.


Spotkanie poprowadzi dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE, kierownik, wykonawca, a także ekspert i recenzent projektów finansowanych przez NCN; autorka kilkunastu publikacji w czasopismach z listy JCR (Journal Citation Reports); laureatka nagród o zasięgu międzynarodowym i krajowym za pracę naukową, w tym nagrody Komitetu Regionów Unii Europejskiej za rozprawę doktorską oraz Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Celem seminarium będzie prezentacja jak skutecznie przygotować wniosek o grant badawczy, w szczególności finansowany w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki. Uczestnicy seminarium uzyskają odpowiedź m.in. na następujące pytania:

  • Jaki powinien być dorobek naukowy kierownika (i ewentualnie opiekuna naukowego) projektu, by mieć szansę na uzyskanie grantu oraz na co zwrócić uwagę przy prezentacji dorobku?
  • Jak przygotować projekt badawczy, by jego merytoryczny opis przekonał ekspertów i recenzentów – na co oceniający zwracają największą uwagę?
  • Jakich błędów unikać, a co podkreślać, by zwiększyć szanse na otrzymanie finansowania?

Seminarium odbędzie się 28 maja 2021 r., będzie miało ma charakter otwarty i jest darmowe dla wszystkich osób zainteresowanych tematem.

Uczestnicy spotkania zdobędą cenną wiedzę na temat skutecznego przygotowania wniosków o grant badawczy.

Zapraszamy do śledzenia wydarzenia na Facebooku.