Konkurs Konsorcjum PROGRES3 na najlepszą rozprawę doktorską

Po raz kolejny zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską obronioną w 2020 roku w ramach uczelni tworzących konsorcjum PROGRES3. Termin zgłaszania prac do konkursu upływa 16 czerwca, a dla zwycięzcy konkursu w każdej z pięciu kategorii przewidziana jest nagroda w wysokości 7000 CZK!


Prace zgłoszone do konkursu muszą być obronione w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i muszą dotyczyć następujących zagadnień:

  • ekonomia, finanse i zarządzanie;
  • surowce, energetyka  i ochrona środowiska;
  • rynek zdrowia;
  • technologie informatyczne i elektrotechnika;
  • konkurencyjność przemysłu maszynowego i badania materiałowe.

Przystąpienie do konkursu następuje po dostarczeniu formularza zgłoszeniowego, pracy, jej recenzji (w języku polskim) oraz streszczenia pracy (w języku angielskim) zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej.

Dokumenty w formie elektronicznej (plik pdf) należy przesyłać do Biura Współpracy Międzynarodowej na adres e-mail: klaudia.nowicka@ue.katowice.pl.

Dokumenty w formie papierowej należy złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej; budynek R, pok. 1/ 25;  ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice.

Dla zwycięzcy konkursu w każdej z pięciu kategorii przewidziana jest nagroda w wysokości 7000 CZK.

Więcej informacji o konkursie, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej.

Termin zgłaszania prac do konkursu upływa 16 czerwca 2021r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!