Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską PROGRES3

14 lutego upływa termin zgłoszeń do pierwszej rundy konkursu na najlepszą rozprawę doktorską obronioną w 2018 roku w ramach uczelni tworzących konsorcjum PROGRES3.


Prace zgłoszone do konkursu muszą być obronione w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i muszą dotyczyć następujących zagadnień:

  • ekonomia, finanse i zarządzanie;
  • surowce, energetyka  i ochrona środowiska;
  • rynek zdrowia;
  • technologie informatyczne i elektrotechnika;
  • konkurencyjność przemysłu maszynowego i badania materiałowe.

Przystąpienie do konkursu następuje po dostarczeniu formularza zgłoszeniowego, pracy, jej recenzji (w języku polskim) oraz streszczenia pracy (w języku angielskim) zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej. Dokumenty w formie elektronicznej (plik pdf) należy przesyłać do Biura Współpracy Międzynarodowej na adres e-mail: klaudia.nowicka@ue.katowice.pl. Dokumenty w formie papierowej należy złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej; budynek "R" pok. 1/ 25; ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice. 

Termin zgłaszania prac do pierwszej rundy konkursu upływa 14 lutego 2019 r.

Dla zwycięzcy konkursu w każdej z pięciu kategorii przewidziana jest nagroda w wysokości 7000 CZK.

Zapraszamy do udziału w konkursie!