Monografia KN Modelowania Finansowego "Quantum"

W ubiegłym roku Koło Naukowe Modelowania Finansowego "Quantum" zorganizowało Konferencję Naukową "Nowoczesne metody zarządzania finansami". Dzięki wsparciu Partnera Konferencji, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ukazała się monografia pokonferencyjna pod redakcją dr. Jana Kaczmarzyka i dr. Piotra Kani.


W kwietniu ubiegłego roku Koło Naukowe Modelowania Finansowego "Quantum" działające przy Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach po raz pierwszy zorganizowało Konferencję Naukową "Nowoczesne metody zarządzania finansami". Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały artykuły naukowe przygotowane przez studentów i absolwentów Uniwersytetu, jak również gości z innych Uczelni wyższych. 

Dzięki wsparciu Partnera Konferencji State Street Bank Polska, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ukazała się monografia pokonferencyjna "Nowoczesne metody zarządzania finansami" pod redakcją dr. Jana Kaczmarzyka i dr. Piotra Kani, w której opublikowane zostały artykuły:

  • Porównanie modeli parametrycznych w procesie konstrukcji terminowej struktury stóp procentowych (Marek Błachut, Arkadiusz Bogocz, Mikołaj Płonka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
  • Wykorzystanie instrumentów pochodnych do kontroli ryzyka pogodowego przedsiębiorstwa (Małgorzata Grząba, Michał Włoszek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
  • Badanie ryzyka inwestycyjnego przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za pomocą wartości zagrożonej (Jakub Czop, Adam Lipich, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
  • Wykorzystanie geometrycznego ruchu Browna do prognozowania wyników funduszy rynku krajowego inwestujących w akcje (Anna Dzieża, Monika Jałocha, Anna Stępka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
  • Wpływ decyzji o zaprzestaniu wypłacania dywidendy przez spółkę publiczną na kurs akcji (Radosław Płowaś, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie)
  • Budżet zadaniowy jako przykład nowoczesnej metody zarządzania publicznymi środkami pieniężnymi (Musiał Nikoleta, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
  • Pomiar efektywności wydatkowania środków publicznych w warunkach budżetu zadaniowego JST (Grzegorz Warwas, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
  • Fundusze pomocowe jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi na przykładzie Funduszu Szwajcarskiego (Beata Ciupek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  • Regulacje prawne i ich wpływ na zwiększenie efektywności realizacji inwestycji przez JST – rozwój Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w Polsce (Paweł Łopaciuk, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie)

Członkowie Koła Naukowego Modelowania Finansowego "Quantum" pragną serdecznie podziękować władzom Uczelni za możliwość zorganizowania Konferencji i wydania monografii, naszemu Partnerowi, State Street Bank Polska, a także Komitetowi Naukowemu Konferencji, który czuwał nad treścią publikowanych artykułów. W skład Komitetu weszli: kierownik Katedry Finansów Publicznych prof. zw. dr hab. Teresa Famulska, Prodziekan ds. Studiów II Stopnia Wydziału Finansów i Ubezpieczeń dr Krystyna Mitręga-Niestrój, dr Piotr Kania oraz dr Jan Kaczmarzyk, opiekun Koła Naukowego "Quantum", do którego kierujemy szczególne podziękowania.