Nagroda za pracę doktorską dla pracowników Uczelni


29 czerwca 2017 r. dr Monika Eisenbardt i dr hab. Ewa Ziemba, prof. UE z Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej otrzymały nagrodę pierwszego stopnia w grupie prac doktorskich za pracę dr Moniki Eisenbardt pt. "Technologie informacyjno-komunikacyjne źródłem wiedzy prosumentów". Promotorem nagrodzonej pracy jest dr hab Ewa Ziemba, prof. UE.

Praca została nagrodzona w ramach XX Edycji Konkursu Prac Dyplomowych Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej w grupie prac doktorskich z zakresu informatyki ekonomicznej, obronionych w 2016 roku.

Gratulujemy!