Nasi pracownicy na konferencji w Bostonie

Od 4 do 8 kwietnia pracownicy Katedry Inwestycji i Nieruchomości reprezentowali naszą Uczelnię na konferencji American Association of Geographers (AAG) w Bostonie. Zespół zaprezentował referat pt. "Airport vicinity – a blessing or a curse? Paradoxes of calculating loss of value for residential properties".


Od lewej - dr hab. Magdalena Habdas, dr Michał Głuszak, dr inż. Jan Konowalczuk, dr Tomasz Ramian, Fred Dobruszkes.

 

W dniach od 4 do 8 kwietnia 2017 r. pracownicy Katedry Inwestycji i Nieruchomości dr inż. Jan Konowalczuk i dr Tomasz Ramian wraz dr hab. Magdaleną Habdas z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i dr Michałem Głuszakiem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uczestniczyli w konferencji American Association of Geographers (AAG) w Bostonie (USA). 

Na specjalnej sesji "The relationships between airport-driven impacts and urban areas' social-spatial patterns" zespół zaprezentował referat pt. "Airport vicinity – a blessing or a curse? Paradoxes of calculating loss of value for residential properties". Zprezentowane wyniki interdyscyplinarnych badań spotkały się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. W ramach limitu czasowego sesji zespół odpowiedział na 6 pytań, a dalszą dyskusję prowadzono w przerwach oraz w trakcie popołudniowego spotkania integracyjnego uczestników sesji, które  zorganizowali moderatorzy sesji Fred Dobruszkes z Université libre de Bruxelles oraz Andy Goetz z Ohio State University. Zespół uzyskał zaproszenie do publikacji artykułu z wynikami badań specjalnym wydaniu Journal of Transport Geography.

Udział konferencji stanowił naukowe podsumowanie zrealizowanej w 2016 r. pracy badawczej  pt. "Metodyka szacowania wartości szkód oraz organizacja i zarządzanie procesem realizacji wniosków odszkodowawczych właścicieli położnych w obszarze ograniczonego użytkowania Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach" finansowanej przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach oraz pierwszego etapu badań statutowych "Efektywność informacyjna na rynku nieruchomości w ujęciu podmiotowym np. woj. śląskiego". Badaniami kieruje dr inż. Jan Konowalczuk, a projekt międzyuniwersytecki jest realizowany przy udziale pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Politechniki Śląskiej w Katowicach.

W bieżącym roku pracownicy Katedry Inwestycji i Nieruchomości realizują za pośrednictwem CBiTW Uniwersytetu Ekonomicznego Katowicach podobny międzyuniwersytecki krajowy projekt badawczy na zlecenie portów lotniczych w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. W projekcie biorą udział pracownicy naukowi z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.