Nasi pracownicy w Radzie Głównej i Prezydium PTS

Miło nam poinformować, że podczas Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Statystycznego w marcu 2019 r. powołano Radę Główną PTS na kolejną kadencję. Członkami Rady zostali prof. Grażyna Trzpiot oraz prof. Janusz Wywiał. Ponadto, w maju br. wybrano skład Prezydium, w skład którego jako wice–prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego została wybrana ponownie prof. Grażyna Trzpiot.


Nasi pracownicy w Radzie Głównej i Prezydium PTS

W dniach 18-19 marca 2019 r. odbyła się w Łodzi ogólnopolska konferencja pt. "230 LAT STATYSTYKI PUBLICZNEJ W POLSCE - Od Spisu Ludności Rzeczpospolitej Obojga Narodów do Narodowego Spisu Powszechnego 2021".

W pierwszym dniu konferencji odbyło się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Statystycznego, w którym uczestniczyli delegaci wybrani, zgodnie ze statutem, we wszystkich oddziałach PTS w kraju. Na Walnym Zebraniu PTS wybrano przedstawicieli do Rady Głównej na kolejną kadencję. Członkami nowo wybranej Rady Głównej PTS zostali prof. dr hab. Grażyna Trzpiot (Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej) oraz prof. dr hab. Janusz Wywiał (Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki). Prezesem Polskiego Towarzystwa Statystycznego na nową kadencje został wybrany na pierwszym posiedzeniu RG PTS prof. dr hab. Waldemar Tarczyński z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kolejne posiedzenie Rady Głównej zwołane przez Prezesa PTS miało miejsce w GUS w Warszawie w dniu 10 maja 2019 r. Na tym posiedzeniu przeprowadzono wybory Prezydium PTS. W skład Prezydium PTS jako wice–prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego została wybrana ponownie prof. dr hab. Grażyna Trzpiot.