Nasz pracownik członkiem Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

25 czerwca br., decyzją Marszałka Województwa Śląskiego, dr hab. Wiesław Koczur, prof. UE, jako jedyny przedstawiciel środowiska akademickiego, został powołany na członka Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.


Nasz pracownik członkiem Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Komitet zastąpił Wojewódzki Zespół ds. Ekonomii Społecznej, który funkcjonował w latach 2011-2019. Do jego zadań będzie należeć koordynowanie działań województwa w zakresie ekonomii społecznej oraz monitorowanie procesu wdrażania "Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej województwie śląskim do roku 2020". Komitet będzie miał istotny wpływ na kształtowanie i wyznaczanie kierunków działań Samorządu Województwa w zakresie ekonomii społecznej.

Pierwsze posiedzenie Komitetu zaplanowano na 17 lipca 2019 r. Spotkanie będzie stanowiło m.in. okazję do omówienia kwestii związanych z rolą ekonomii społecznej i jej rozwojem, a także ustalenia kierunków działań Komitetu w przyszłości.