Ogłoszenie konkursów Narodowego Centrum Nauki

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy OPUS 17 i PRELUDIUM 17 oraz nowy międzynarodowy konkurs MOZART.


Ogłoszenie konkursów Narodowego Centrum Nauki

OPUS 17 to konkurs skierowany do szerokiego grona odbiorców, w ramach którego możliwe jest sfinansowanie wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendiów dla studentów lub doktorantów, zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę, bądź jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Projekty realizowane w konkursie OPUS 17 mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy, a do zdobycia jest 300 mln zł.

PRELUDIUM 17 to konkurs przeznaczony dla badaczy nieposiadających stopnia naukowego doktora, w którym na zakup aparatury można pozyskać aż 30% wartości projektu badawczego. W ramach konkursu można ubiegać się o środki w wysokości:

  • 70 tys. zł na projekty trwające 12 miesięcy,
  • 140 tys. zł na projekty o długości 24 miesięcy
  • oraz 210 tys. zł na projekty, których czas realizacji wynosi 36 miesięcy.

Skład zespołu badawczego może liczyć co najwyżej trzy osoby, w tym kierownik projektu i opiekun naukowy. W PRELUDIUM 17 łącznie naukowcy mogą otrzymać 30 mln zł.

Wnioski w powyższych konkursach należy składać w systemie wniosków ZSUN/OSFosf.opi.org.pl w terminie do 17 czerwca 2018 r.

Ogłoszony został również nowy międzynarodowy konkurs MOZART na projekty realizowane przez polsko-austriackie zespoły badawcze. Jego budżet to 5,5, mln zł. Jest organizowany w ramach dwustronnej współpracy między Narodowym Centrum Nauki a austriacką agencją badawczą Austrian Science Fund. Adresatami konkursu są polskie zespoły badawcze, które wspólnie z austriackimi partnerami mogą ubiegać się o sfinansowanie projektu.

MOZART daje szanse na pozyskanie środków na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych niezbędnych wydatków związanych z realizacją projektu. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może zostać uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Projekt badawczy może trwać 24 lub 36 miesięcy.

Nabór wniosków w konkursie MOZART jest ciągły. Wnioski składa się zarówno do NCN, jak i do FWF:

  • wnioski krajowe składane są przez polskie zespoły naukowe za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF: osf.opi.org.pl,
  • wnioski wspólne składane są przez austriackie zespoły naukowe za pośrednictwem systemu ELANE: elane.fwf.ac.at.

Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki.

W przypadku składania prosimy o zapoznanie się również z informacjami zawartymi na stronie Biura Badań i Projektów Naukowych.