Ogólnopolska konferencja nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu z udziałem UE Katowice

15 września br. odbyła się kolejna konferencja organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach. Tym razem tematem spotkania była Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Z ramienia UE Katowice w konferencji udział wzięli: JM Rektor prof. inż. dr hab. Celina M. Olszak, a także pracownicy Uczelni i członkowie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego: dr hab. Paweł Kosiń, prof. UE oraz prof. dr hab. Jacek Szołtysek.


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym zarówno praktyków, jak i teoretyków. Powstało nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków, a także Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym. Celem PTE jest popularyzowanie wiedzy ekonomicznej w Polsce, działalność opiniotwórcza,  podnoszenie kwalifikacji oraz integracja środowiska ekonomistów. Cele te są realizowane m.in. przez aktywne uczestnictwo w procesie reformowania gospodarki poprzez organizowanie kongresów, konferencji oraz seminariów naukowych.

Tematem wrześniowej konferencji organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice była społeczna odpowiedzialność biznesu. Podczas uroczystego otwarcia konferencji wystąpił dr Jerzy Podsiadło, Prezes Zarządu PTE w Katowicach oraz Jerzy Woźniak, Wiceprezydent Miasta Katowice. W wydarzeniu wzięła udział również JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, a także pracownicy Uczelni i członkowie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego: dr hab. Paweł Kosiń, prof. UE oraz prof. dr hab. Jacek Szołtysek.

Prelegentami konferencji byli m.in. przedstawiciele świata nauki i biznesu, jak również organizacji społecznych. Interesujące wystąpienia zakończył pokaz pierwszej pomocy oraz uroczysty lunch.   

Konferencja odbyła się w hotelu Vienna House Easy w Katowicach

Szczegółowe informacje o konferencji w załączonych plikach. 

Partnerem głównym wydarzenia był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.