Ogólnopolska Międzywydziałowa Konferencja Naukowa

W dniach 12-13 października br. w Auli CNTI odbyła się Ogólnopolska Międzywydziałowa Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych z cyklu "Współczesne koncepcje zarządzania marketingowego" Tematem konferencji była społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (CSR) w perspektywie marketingu.


Celem konferencji była prezentacja wyników badań naukowych i praktycznych doświadczeń dotyczących zakresu tematycznego konferencji oraz wymiana informacji na temat aktualnych prądów badawczych dotyczących CSR. Konferencja była także dobrą okazją do integracji środowiska naukowców.

Organizatorem konferencji była Katedra Zarządzania Marketingowego i Turystyki (Wydział Zarządzania) oraz Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych (Wydział Informatyki i Komunikacji).

Honorowy patronat nad Konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr hab. Robert Tomanek, prof. UE.

Dziękujemy pracownikom nauki oraz studentom za przybycie i aktywny udział w konferencji.

Więcej informacji na stronie konferencji