Pieniądz wczoraj, dziś, jutro, na Śląsku i nie tylko [relacja]

Dnia 23 maja 2018 roku odbyła się konferencja pt.: "Pieniądz wczoraj, dziś, jutro na Śląsku i nie tylko", organizowana przez Katedrę Bankowości i Rynków Finansowych, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim oraz Muzeum Śląskim. To już kolejna tego typu inicjatywa Katedry łącząca środowisko akademickie z instytucjami partnerskimi.


Pieniądz wczoraj, dziś, jutro, na Śląsku i nie tylko [relacja]

Celem konferencji było przedstawienie historii pieniądza z terytorium Śląska i nie tylko. Ukazano przemiany pierwszych polskich banknotów i monet na przełomie stuleci oraz historię utworzenia pierwszego polskiego banku centralnego w XIX wieku, którego celem było wspieranie rozwoju gospodarczego kraju oraz emisja pieniądza. Drugą część konferencji stanowiła debata na temat form współczesnego pieniądza pt.: "Przyszłość formy pieniądza – gotówkowa czy bezgotówkowa?".

W panelu dyskusyjnym udział wzięli:

  • Prof. Janina Harasim, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Katedra Bankowości i Rynków Finansowych),
  • Robert Klepacz, zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Płatniczego NBP,
  • Prof. SGH dr hab. Anna Szelągowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
  • Dariusz Mazurkiewicz, Prezes Polskiego Standardu Płatności sp. z o.o.

Paneliści wskazywali na rosnące znaczenie płatności bezgotówkowych. Podkreślali korzyści związane z płatnościami bezgotówkowymi, jednocześnie identyfikując zachęty oraz bodźce stymulujące stosowanie płatności bezgotówkowych. Przedmiotem dyskusji były także innowacje w obszarze rynku płatności bezgotówkowych. Zwrócono szczególną uwagę na rosnące wykorzystanie płatności mobilnych, płatności peer-to-peer (P2P), czy biometrii głosu. Przedstawiono wzrastającą popularność systemu BLIK – polskiego systemu płatności mobilnych oraz nowe wyzwania i perspektywy jego rozwoju. Dyskusji panelistów towarzyszyła ankieta mobilna, w której wszyscy uczestnicy konferencji mogli uczestniczyli za pośrednictwem swoich smartfonów.

Moderatorem debaty był dr inż. Tomasz Zieliński.

Podsumowaniem konferencji była wizyta uczestników w Muzeum Śląskim.

Konferencja wpisuje się w cykl wydarzeń naukowych Katedry towarzyszących Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: "Innowacje w finansach, bankowości i ubezpieczeniach – teoria i praktyka. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe".

Więcej informacji na stronie Katedry Bankowości i Rynków Finansowych.

Pieniądz wczoraj, dziś, jutro, na Śląsku i nie tylko [relacja]
Pieniądz wczoraj, dziś, jutro, na Śląsku i nie tylko [relacja]
Pieniądz wczoraj, dziś, jutro, na Śląsku i nie tylko [relacja]