Pracownik Katedry Badań Konsumpcji uczestnikiem Dialogu Konsumenckiego

22 listopada 2021 roku odbył się Dialog Konsumencki zorganizowany w Warszawie przez Komisję Europejską (KE) i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). W wydarzeniu wzięła udział dr hab. Jolanta Zralek, prof. UE z Katedry Badań Konsumpcji.


Chcąc sprostać wyzwaniom związanym z transformacją ekologiczną i cyfrową, a także odbudową gospodarki po zakończeniu pandemii COVID-19 Komisja Europejska przygotowała "Nowy program na rzecz konsumentów". Zawiera on kluczowe działania, które należy podjąć na szczeblu europejskim i krajowym w perspektywie najbliższych 5 lat. Ponieważ powodzenie programu w dużym stopniu zależy od jego dostosowania do potrzeb i możliwości Państw Członkowskich, to Komisja organizuje w nich dialogi konsumenckie. Są to wydarzenia, w których bezpośredni udział biorą eksperci reprezentujący UOKiK i KE, organizacje konsumenckie, biznes i środowisko akademickie. Pośrednio uczestniczą w nich również konsumenci, ponieważ dialogi są transmitowane w czasie rzeczywistym przez You Tube (nagranie wydarzenia będzie dostępne w Internecie przez miesiąc).

W Polsce Dialog Konsumencki odbył się 22 listopada 2021 roku, a do dyskusji poświęconej transformacji ekologicznej zaproszona została dr hab. Jolanta Zrałek, prof. UE.

Spotkanie rozpoczął Komisarz ds. Sprawiedliwości Didier Reynders przedstawiając założenia "Nowego programu na rzecz konsumentów". Następnie Prezes UOKiK, pan Tomasz Chróstny przedstawił wyzwania polityki ochrony konsumentów w Polsce. W dalszej kolejności odbyły się dwie debaty poświęcone kolejno ochronie konsumentów w świecie cyfrowym oraz próbie odpowiedzi na pytanie, jak konsument może być głównym aktorem w zielonej transformacji. Dyskusjom tym przysłuchiwał się Nils Behrndt, p.o. Zastępcy Dyrektora Generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów Komisji Europejskiej, który podsumowywał każdą z debat.

Obok dr. hab. Jolanty Zrałek, prof. UE w dyskusji na temat transformacji ekologicznej uczestniczyli także Maciej Czapliński z Departamentu Analiz Rynku UOKiK, Prezes Grupy ANG S.A. i Fundacji Nienieodpowiedzialni Artur Nowak-Gocławski, Radczyni Prawna Kamila Drzewicka reprezentująca ClientEarth, a także Dyrektor Generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego Blanka Chmurzyńska-Brown.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Dialogu na stronie UOKiK.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem tego wydarzenia pod adresem: https://streamyourmeeting.eu/consumerdialogue221121/ (Password: 221121)