Pracownik Uczelni jako Visiting Professor w Rosji

W dniach 15-19 maja 2017 r. dr hab. Iwona Pawlas przebywa jako Visiting Professor w Saint Petersburg State University of Economics (Rosja).


Podczas pobytu w Sankt Petersburgu dr hab. Iwona Pawlas wygłosiła cykl wykładów z zakresu "The European Union: Economics & Policies" dla grupy 50 studentów III roku 1. stopnia studiów w ramach kursu z zakresu World Economy and International Economic Relations.

Wykłady uwzględniały m.in.: Theory and practice of monetary integration; The EU budget; Common Trade Policy; Innovativeness and Competitiveness of the European Union; Internal & external challenges for the European Union in the 21st century with focus on Brexit and Migration/Refugee crisis. Ponadto Iwona Pawlas zaprezentowała ofertę dydaktyczną UE w Katowicach skierowaną do zagranicznych studentów.