Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej

18 października br. w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych odbędzie się XVI Konferencja naukowa pt. "Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej" organizowana przez Katedrę Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych.